17 มี.ค. 12 สถานที่ที่คุณต้องเชคอินเมื่อคุณไปรัสเซีย

12 สถานที่ที่คุณต้องเชคอินเมื่อคุณไปรัสเซีย

 
1. มหาวิหารเซนต์บาซิล
 
 
โบสถ์ที่สวยที่สุดในมอสโคว์ ไม่มาเหยียบถือว่าเรายังไม่ถึงรัสเซียนะ 
ตามประวัติศาสตร์บอกไว้ว่า ด้วยความที่ว่า โบสถ์นี้สวยมาก จนพระเจ้าซาร์มหาโหด ไม่อยากให้สถาปนิกไปสร้างที่อื่นที่สวยกว่านี้ เลยสั่งให้ทหารควักลูกตาของสถาปนิกผู้นั่นเสีย 
สวย โหด จริงๆ รัสเซีย
 
 
 
2. จตุรัสแดง
 
 
นักท่องเที่ยวทุกคนต่างจะต้องมาเยียบที่นี่กันทุกคนเพื่อชมความงามของสถาปัตรกรรมต่างๆ
 
 
 
3. ห้างกุม
 
ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์
 
 
4. พระราชวังเครมลิน
 
ต้องมาค่ะ ไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรง    พระราชวังนี้เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์รัสเซียค่ะ
 
 
 
5. โบสถ์หยดเลือด
 
 
โบสถ์สุดสวยที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซ็นตปีเตอร์สเบิรสก์
 
 
 
 
6. มหาวิหารเซ็นตซาเวียร์
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์เลยค่ะ ในโบสถ์เราสามารถชมภาพจิตรกรฝาผนังที่ถูกวาดโดยจิตรกรรัสเซียทั้งหลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  ปีเตอร์ฮอฟ
 
 
พระราชวังฤดูร้อนที่ถูกเนรมิตโดยศิลปินเอกของรัสเซียในสมัยนั้น
 
 
 
 
8. ถนนเนียฟสกี้
ถนนสุดฮิต ของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบริกส
 
เดินได้ทั้งวันทั้งคืนจริงๆ
 
 
 
9. มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 
มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกเลยนะ
 
 
 
10. พระราชวังแคทเทอรีน
 
พระราชวังของพระนางแคทเทอรีนที่ 1 
 
 
 
 
 
11. พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เก็บทรัพย์สมบัติกว่า 8 ล้านกว่าชิ้น ตรงนี้ชมทั้งวันก็ยังชมไม่หมดเลยค่ะ
 
 
 
12. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
 
 
สวย อลังการ สุดๆๆๆ